Άμεση διαχείριση των ζημιών του αυτοκινήτου σας

•    Ενημέρωση από ειδικευμένο Ασφαλιστικό Σύμβουλο για τον τρόπο διαχείρισης της ζημίας σας
•    Πρόσβαση σε δίκτυο επιλεγμένων συνεργείων
•    Αυτοκίνητο Αντικατάστασης
•    Δυνατότητα άμεσης  εξόφλησης της ζημίας σας
•    Εγγύηση επισκευής
•    Καθαρισμός του οχήματος σας κατά την παράδοση
•    Παραλαβή παράδοση του οχήματος σας από το χώρο σας