Προσωπική εξυπηρέτηση

Η Ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική , και όλοι όσοι έχουμε αυτοκίνητο έχομε κάποια εξοικείωση με αυτήν .
θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι η Ευθύνη μας οδηγώντας το αυτοκίνητο μας έναντι των άλλων είναι πολύ μεγάλη
 ( 1.000,000 € Σωματικές Βλάβες ανά θύμα & 1,000,000 € Υλικές ζημίες )για αυτό και η Ασφάλεια μας πρέπει
να είναι αντίστοιχα σωστή ώστε να μας κάλυψη σε περίπτωση που χρειαστεί .

Η συνθήκες της αγοράς μας αναγκάζουν να βρίσκουμε πάντα την καλύτερη τιμή σε κάθε ανανέωση της ασφάλεια μας ,
και θα πρέπει να επιλέξουμε  κάθε φορά τις καλύψεις και την Ασφαλιστική Εταιρεία . 
Επίσης οι διαδικασίες αποκατάστασης της ζημίας σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι πολύπλοκες ,
απαιτούν χρήματα και χρειάζονται ειδικό χειρισμό.

Εμείς στη GUARANTEE πιστεύουμε ότι για την σωστή αντιμετώπιση όλων των παραπάνω είναι απαραίτητη η προσωπική
εξυπηρέτηση  από ειδικευμένο Ασφαλιστικό Σύμβουλο και είναι δέσμευση για εμάς η άμεση επίλυση των θεμάτων σας.