Για τον επιχειρηματία / επαγγελματία

Η επιχείρησή  είναι πολύ σημαντική, για κάθε επιχειρηματία / επαγγελματία διότι εξασφαλίζει εισόδημα σε εσάς και στην οικογένειά σας και συνάμα μέσα από αυτήν πραγματοποιείτε τις φιλοδοξίες σας και τα όνειρά σας.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να λειτουργεί απρόσκοπτα  και να αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία ή κίνδυνο που μπορεί να την απειλήσει. Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης το μέγεθος και το μέρος που δραστηριοποιείται η επιχείρηση  οι κίνδυνοι είναι πολλοί και οι συνέπειες αυτών πολλές και απρόβλεπτες.

Η εταιρεία μας σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα της αγοράς, στις καλύτερες τιμές, εξασφαλίζοντας την επιχείρησή σας από κάθε κίνδυνο όπως:

 • Προστασία κτιρίου
 • Προστασία περιεχόμενου
 • Προστασία βελτίωσης κτιρίου
 • Αστική ευθύνη
 • Νομική προστασία

Έμπειρος ασφαλιστικός σύμβουλος είναι στην διάθεσή σας κάθε στιγμή για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που ταιριάζει στην επιχείρησή σας και να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες που επιθυμούν να διασφαλίσουν το εισόδημα της οικογένειάς τους χωρίς να πληρώνουν υψηλό κόστος, με τις καλύτερες υπηρεσίες.


Ασφαλίστε την επιχείρησή σας...

Σας δίνουμε την δυνατότητα να επιλέξετε από μία μεγάλη γκάμα ασφαλιστικών προγραμμάτων, το πρόγραμμα εκείνο που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Τι προσφέρει :

 • Ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρηση σας.
 • Τεχνική Βοήθεια 24 ώρες το 24ωρο , 365 μέρες το χρόνο
 • Απλούς, κατανοητούς και ουσιαστικούς όρους.
 • Έκτατη οικονομική βοήθεια σε περίπτωση ζημίας

 

Βρες την καλύτερη προσφορά.


Γιατί να μας επιλέξετε

 • Τα οικονομικότερα ασφάλιστρα της αγοράς
 • Συγκρίνετε και βρείτε τις καλύτερες τιμές
 • Άμεση εξυπηρέτηση από έμπειρους ασφαλιστές
 • Αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών

 

Βρες την καλύτερη προσφορά.


Ασφάλιση μεταφορών

Ο κλάδος Μεταφορών έχει αντικείμενό του την ασφάλιση φορτίων που διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, (χερσαίο, θαλάσσιο, οδικό,αεροπορικό) για κινδύνους που συμφωνούνται ελεύθερα ανάμεσα στον ασφαλιστή και τον ασφαλιζόμενο.Με την προϋπόθεση καταβολής του συμφωνηθέντος ασφαλίστρου από τον ασφαλιζόμενο στον ασφαλιστή, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο, έτσι ώστε να τον επαναφέρει στην ίδια οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν την επέλευση του κινδύνου.

Η ασφαλιστική σύμβαση είναι σύμβαση αποζημιώσεως, γι΄αυτό απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψή της είναι ότι ο ασφαλιζόμενος έχει έννομο συμφέρον επί του ασφαλιζομένου αντικειμένου. Στη μεταφορά εμπορευμάτων τέτοιο συμφέρον μπορεί να έχει ο αγοραστής ή ο πωλητής, ο δανειστής και γενικά όποιος έχει νόμιμο συμφέρον προς τα εμπορεύματα και ο οποίος θα ζημιωθεί σε περίπτωση βλάβης ή απώλειάς τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια σχέση τότε δεν υπάρχει συμφέρον ασφαλίσιμο και η σύμβαση ασφάλισης δεν θα είναι αποζημιωτική αλλά σύμβαση στοιχήματος και επομένως άκυρη.

Το ασφαλιστικό συμφέρον είναι δυνατόν να μην υπάρχει κατά το χρόνο της σύναψης της ασφαλιστικής συμβάσεως, αλλά ο ασφαλισμένος πρέπει να αποδείξει ότι έχει συμφέρον κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης του κινδύνου.

Institute Cargo Clauses «A» (All Risks)

H Ρήτρα αυτή καλύπτει οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια στα μεταφερόμενα εμπορεύματα που δεν εξαιρείται ονομαστικά. Η Ρήτρα All Risks είναι η πληρέστερη που υπάρχει. Με εξαίρεση στην περίπτωση γενικής αβαρίας, οι κίνδυνοι που καλύπτονται αφορούν μόνο σε αυτό που ενδέχεται να συμβεί (αβέβαιο και τυχαίο γεγονός) και είναι ανεξάρτητο από τη βούληση και τον έλεγχο των ασφαλισμένων. Ας σημειωθεί ότι στις παραπάνω Ρήτρες είναι δυνατόν να προστεθούν διάφορες Ειδικές ρήτρες ασφάλισης που σκοπό έχουν την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών του ασφαλιζομένου με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Institute Cargo Clauses «B» 1.1.82 WPA/WA-μετά μερικής αβαρίας

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι της Ρήτρας «C» και επιπλέον η ολική ή μερική απώλεια ή ζημία που αποδίδεται σε:

 • Ηφαιστειακή έκρηξη, σεισμό ή κεραυνό.
 • Παράσυρση του εμπορεύματος στη θάλασσα από κύμα.
 • Εισροή θαλασσίου νερού, λίμνης ή ποταμού στο μεταφορικό μέσο ή στο εμπορευματοκιβώτιο ή στον αποθηκευτικό χώρο, εξαιρουμένου οπωσδήποτε του νερού της βροχής.
 • Ολική απώλεια δέματος κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης στο και από το πλοίο.

Institute Cargo Clauses «C» 1.1.82 (FPA-ελεύθερα μερικής αβαρίας)

Η Ρήτρα αυτή παρέχει την πιο περιορισμένη κάλυψη κυρίως έναντι βασικών ζημιών που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Καλύπτονται είτε η μερική, είτε η ολική ζημία ή απώλεια που αποδίδεται σε:

 • Έκρηξη ή Πυρκαγιά
 • Προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου
 • Ανατροπή, εκτροχιασμό, πρόσκρουση ή σύγκρουση του χερσαίου μεταφορικού Μέσου.
 • Πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου ή άλλο Αντικείμενο.
 • Εκφόρτωση του μεταφερόμενου εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή Καταφυγής.
 • Θυσία γενικής αβαρίας
 • Θεληματική ρίψη του εμπορεύματος στην θάλασσα.

Επιπλέον καλύπτονται και τα έξοδα γενικής αβαρίας και σώστρων όπως επίσης και η αποζημίωση για αναλογική ευθύνη του ασφαλιζόμενου, λόγω πρόσκρουσης ή σύγκρουσης του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με άλλο εξωτερικό αντικείμενο εκτός από νερό.


Αστική Ευθύνη

Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη για κάθε επιχείρηση η ελ. επαγγελματία ,διότι σας προστατεύει από ζημιές που μπορεί να προξενηθούν σε τρίτους από την επαγγελματική σας δραστηριότητα ,διασφαλίζοντας  την συνέχιση της λειτουργίας σας από τυχόν απώλειες .

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Γιατρών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη φαρμακοποιών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών –Αρχιτεκτόνων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φοροτεχνικών –Λογιστών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων

Καλύπτει την Αστική Ευθύνη που έχετε σαν ιδιοκτήτης  ,για ζημιές που θα προκληθούν σε πελάτες στο χώρο της επιχείρηση σας  από ατυχήματα (σωματικές βλάβες – υλικές ζημίες) κατά την διάρκεια της παραμονής τους.

Αστική Ευθύνη  Εργοδότη

Σας δίνει την δυνατότητα να καλύψετε την Αστική ευθύνη που έχετε σαν εργοδότης απέναντι στους υπαλλήλους και τους απασχολούμενους στην εταιρεία σας για εργατικά ατυχήματα.

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Καλύπτονται οι απαιτήσεις που υποχρεούστε να καταβάλετε σε τρίτους   για υλικές ζημίες η/και  σωματικές βλάβες που θα προκληθούν από την χρήση ελαττωματικού προϊόντος  ου κατασκευάστηκε η διανεμήθηκε  από την  εταιρείας σας.

Βρείτε την καλύτερη προσφορά

 

Βρες την καλύτερη προσφορά.


Ομαδική Ασφάλιση

Το ποιο σημαντικό στοιχείο που κάνει μία επιχείρηση να ξεχωρίζει ανεξάρτητα εάν είναι μικρή η μεγάλη είναι το ανθρώπινο προσωπικό που την στελεχώνει. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιδιαιτέρα ανταγωνιστικές συνθήκες του σύγχρονου επιχειρεί ,να αναπτύξει τις στρατηγικές της και να μπορέσει να αναπτυχτεί το πιο ζωτικό στοιχείο είναι η απόδοση και η εμπιστοσύνη που έχει το προσωπικό προς την ίδια την επιχείρηση.

Η Ομαδική Ασφάλιση είναι το ισχυρότερο όπλο που έχει στην διάθεση της η επιχείρηση για να ανταμείψει  την εμπιστοσύνη του προσωπικού της προς αυτήν, δίνοντας τους λύσεις σε πολλά καίρια ζητήματα που αφορούν κάθε εργαζόμενο όπως:

 • Δυνατότητα  πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη
 • Προστασία του οικογενειακού εισοδήματος από τυχόν (ασθένειες –ατυχήματα) που μπορεί να συμβούν.
 • Δημιουργία σύνταξης και εξασφάλιση εισοδήματος στην Τρίτη ηλικία

Λύνοντας πολλά από τα ζητήματα που απασχολούν κάθε εργαζόμενο η Ομαδική Ασφάλιση  είναι το κλειδί για την σύναψη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου με άμεσο αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση της επιχείρησης.


Πλοίων

Η εταιρεία μας μπορεί να σας παρέχει πλήρης  υπηρεσίες ασφάλισης για οποιαδήποτε τύπο η μέγεθος  πλοίου.

 • P & I
 • HULL & MACHINERY
 • Νομικής Προστασίας πλοιοκτήτη
 • Πληρωμάτων Πλοίων
 • War Risk

 


Άλλες Ασφαλίσεις

 • Μηχανικών Βλαβών
 • Απώλειας Κερδών συνέπεια Μηχανικής Βλάβης
 • Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης
 • Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργολάβου
 • Ασφάλιση Θραύσης υαλοπινάκων
 • Ασφάλιση θεατρικών παραστάσεων -Ακύρωσης εκδηλώσεων - συνεδρίων
 • Ασφάλιση κλοπής διαρρήξεως ή/και κλοπής περιεχομένου χρηματοκιβωτίου
 • Ασφαλίσεις Γενικών Ατυχημάτων
 • Ασφαλίσεις Χρηματικών Απωλειών
 • Ασφάλιση Μεταφοράς Χρημάτων
 • Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων
 • Αλλοίωσης εμπορευμάτων συνέπεια Μηχανικής Βλάβης
 • Ασφάλιση ληστείας ταμείου
 • Ασφάλιση Έργων Τέχνης